Zrównoważony rozwój

 

Zrównoważony rozwój odgrywa zasadniczą rolę w działalności firmy Visscher-Caravelle nie dlatego, że ktoś od nas tego wymaga, ale dlatego że sami mocno w to wierzymy. Chcemy chronić środowisko, ludzi i ich miejsce pobytu. Visscher-Caravelle inwestuje mocno w produkty, które można poddawać recyklingowi i koncentruje się na ograniczaniu ilości odpadów. Dążymy do ograniczenia zużycia energii w naszych zakładach produkcyjnych i biurach. Zawsze pracujemy nad programami rozwoju ograniczającymi wpływ naszych produktów na środowisko.
Ciągły rozwój podlega kontrolom i jest z zgodny w wymaganiami normy ISO 14001. Nasz wpływ na środowisko sprawdzamy co roku przeprowadzając analizę cyklu życia.

Więcej informacji o Visscher-Caravelle i zrównoważonym rozwoju można znaleźć w:

Poza ISO 14001 kolejną normą ważną dla działalności VC jest ISO 9001. Certyfikat potwierdza, że spełniamy najwyższe wymagania jakościowe w zakresie zarządzania i struktury organizacyjnej. Spełniamy również wymagania normy motoryzacyjnej „IATF”.