Wizja

 

W Visscher-Caravelle dążymy do nawiązywania znaczących kontaktów ze wszystkimi, z którymi współpracujemy. Oznacza to budowanie odpowiednich relacji z zespołem, z partnerami handlowymi i we wszystkich społecznościach. Z naszego doświadczenia wynika, że takie relacje usprawniają działalność i powodują, że rozwija się ona w sposób „naturalny”. Naszym celem jest wywieranie korzystnego wpływu na społeczność branży motoryzacyjnej.
Realizujemy to jako czołowa firma na świecie dostarczająca wykładziny dla branży motoryzacyjnej. Nasze produkty są projektowane z ukierunkowaniem na zwiększenie trwałości, poprawę bezpieczeństwa i ochronę zdrowia, komfort, wygląd i odczucia – mówiąc w skrócie, aby zapewnić jak najlepsze doświadczenia dla wszystkich podróżujących osób.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Visscher-Caravelle Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (za 2022 rok)

Informacja o realizowanej strategii podatkowej – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Visscher-Caravelle Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (za 2021 rok)

Informacja o realizowanej strategii podatkowej – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Visscher-Caravelle Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (za 2020 rok)